Iedereen weet dat roken niet gezond is. U vergroot daarmee de kans op longkanker, andere longaandoeningen én hart- en vaatziekten. En ook aan de buitenkant van het lichaam laat roken zijn sporen achter. Nagels en tanden worden bruin, huidveroudering gaat een stuk sneller. Ondanks deze kennis roken er nog veel mensen in Nederland; gemiddeld een kwart van de werknemers. Wist u dat een werknemer die rookt (gebaseerd op vier rookpauzes van tien minuten, buiten de vastgestelde pauzes) jaarlijks zo’n 150 uur rookt onder werktijd?!

Vier feiten over de invloed van roken op de werkvloer én vier voordelen van een actief rookbeleid

In dit artikel zetten wij een aantal feiten over roken op de werkvloer op een rij én informeren wij u over een actief rookbeleid. Hoe zorgt ervoor dat u de vitaliteit van uw medewerkers behoudt of vergroot?

4 feiten: invloed van roken op de werkvloer

  • Rokers zijn 150 uur per jaar minder facturabel (3 uur en 20 minuten per week)
  • T.o.v. 2,4% niet-rokers hebben rokers een verzuim van 5,8%
  • Per jaar is een roker gemiddeld drie weken minder productief t.o.v. niet-rokers
  • 42% van de niet-rokers ondervinden hinder van passief roken op het werk

Eén helder rookbeleid

Rekent u maar eens uit: 150 X uw uurtarief. Dat loopt best op! Hoe stimuleert u dan rokers om te minderen of stoppen met roken? En hoe zorgt u ervoor dat niet-rokers zich niet gepasseerd voelen? Een actief rookbeleid helpt u de gezondheid van alle collega’s te verbeteren. En vaak ook nog eens de werksfeer. Het is belangrijk om eenduidige regels te hanteren, in het belang van rokers én niet-rokers. Zo voorkomt u onnodige conflicten.

Draagvlek en bewustwording

De eerste stap van een actief rookbeleid is het in kaart brengen van de rookprevalentie en behoefte van rokers aan stop-ondersteuning. Creëer vervolgens draagvlak voor het rookbeleid, zodat meerdere mensen zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Geef eens een informatiebijeenkomst over de risico’s van roken en werk aan bewustwording van het rookgedrag op de werkvloer. Of sluit u als bedrijf aan bij een landelijke campagne als ‘Stoptober’. Heeft u daar hulp bij nodig? Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen.

4 voordelen van een ‘actief rookbeleid’

   • Verhoging vitaliteit medewerkers
   • Kostenbesparing door verzuimreductie én hogere productiviteit
   • Verbeterde sfeer op werkvloer tussen rokers en niet-rokers
   • Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) door bij te dragen aan reductie van het aantal chronisch ziekten

Vertidesk vindt een vitale werkplek belangrijk. Een gezonde werkplek voor iedereen. Wij maken dat mogelijk met onze zit-sta-oplossingen. Wat is uw oplossing? Een goed ‘actief rookbeleid’ kan daar een mooi onderdeel van zijn. Heeft u hier nog vragen over of bent u benieuwd hoe wij bijdragen aan de vitaliteit van uw onderneming? Neem dan hier contact met ons op.