Op Prinsjesdag 2018 werden de kabinetsplannen voor 2019 aangekondigd

We kijken terug en vooral vooruit naar 2019: op de derde dinsdag van dit jaar kondigde het kabinet plannen aan m.b.t. duurzaam, gezond en veilig werken. Gezond en veilig werken is belangrijk, dat komt nu concreet terug in de kabinetsplannen. Vertidesk zet zich in de voor de gezonde, vitale werkplek. We kijken dan ook met veel interesse uit naar de realisatie van de kabinetsplannen in 2019.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen zorgen voor uitval werknemers

Het kabinet stelt in haar plannen dat we maatregelen moeten nemen tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen. Ziekten en ongevallen die gerelateerd zijn aan de werkplek zorgen namelijk voor veel uitval van werknemers. Op Prinsjesdag presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom plannen rondom duurzaam, gezond en veilig werken. Het uiteindelijk doel van het ministerie is dat werknemers en werkgevers zich bewust worden van het belang van duurzame inzetbaarheid.

Een win-winsituatie!

In het terugdringen van het aantal ziektegevallen en ongevallen gerelateerd aan het werk, ziet het kabinet een win-winsituatie: werknemers krijgen een veilige werkplek en daar heeft elke werknemer recht op. Door het creëren van die veilige werkplek neemt het aantal ongevallen en ziektegevallen uiteindelijk af. En dat voelt de werkgever direct in de portemonnee. Zo bekeken is het een win-winsituatie voor zowel werknemers als werkgevers! Verder legt het ministerie de focus op hulp aan mensen die al lijden aan een beroepsziekte of kampen met de gevolgen van een arbeidsongeval. Het kabinet roept de letselschadebranche daarom op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

Programma’s rondom thema gezond & veilig werken

Het is natuurlijk heel mooi dat er tijdens Prinsjesdag specifiek werd stil gestaan bij het thema gezond en veilig werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert echter al geruime tijd verschillende programma’s rondom het thema gezond en veilig werken. In mei 2018 is het meerjarige programma “Veilig werken met (gevaarlijke) stoffen” gelanceerd. Verder is het ministerie, samen met TNO, in oktober 2018 een (pilot)programma gestart dat pesten op de werkvloer moet tegengaan. Tenslotte wordt de nieuwe Arbowet, die vanaf 1 juli 2018 van kracht is, in 2019 verder geëvalueerd.

Benieuwd hoe u de werkplek duurzaam, gezond en veilig maakt? Stel hier uw vraag!

Bron: Arbeidsportaal / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid